Återbetalning

Ångerrätt:

För privatpersoner tillämpar Barn-Möbler Distans- och Hemförsäljningslagen samt Konsumentköplagen. Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har kunden alltid rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan och utan att behöva uppge någon speciell anledning. 

Om du vill göra det, vänligen informera oss via mejl. Produkten ska alltid skickas tillbaka i sin originalförpackning på det sätt den har levererats på och i oförändrat skick. Du står för returkostnaden. I enlighet med tillämplig lag, ber vi dig att vidta rimliga åtgärder för skötsel av produkten, även om du inte har i avsikt att använda den. Bilder på varan och emballagets skick är obligatoriskt vid åberopande av ångerrätt, efter granskning av reklamationen tar Barn-Möbler ett preliminär beslut gällande värdeminskning. 

Distansavtalslagen innehåller dock ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Barn-Möbler uppmärksammar härmed Kunden att enligt Distans- och Hemförsäljningslagens 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: “en vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel”. Exempel är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål, dessa produkter benämns som Beställningsvara eller kommissionsvara i butiken. Ångerrätt 14 dagar gäller endast privatpersoner.

Är ni osäker på vilka varor som inte omfattas av ångerrätt och öppet köp ber vi er kontakta vår kundservice: kontakt@barn-mobler.se. När kunden godkänner våra köpevillkor vid beställning, samtycker kunden till att Barn-Möbler påbörjar fullgörandet av beställningen. Detta innebär att kunden inte har någon ångerrätt från och med den tidpunkt när produkten/produkterna som ovan nämnda exempel har påbörjats i produktion.

Köparen har rätt att annullera / ändra beställningen upp till 5 arbetsdagar från det att beställningen görs. Efter denna tid utförs din beställning av våra producenter och vi som säljare kan inte stoppa produktionen.