Bokhylla

−12%
Romantisk stor bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Romantisk stor bokhylla
Bredd: 96 cm höjd: 186 cm djup: 42 cm
5 236,00 kr
5 950,00 kr
−12%
Romantisk bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Romantisk bokhylla
Bredd: 58 cm höjd: 186 cm djup: 42 cm
4 312,00 kr
4 900,00 kr
−12%
Flora bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Flora bokhylla
Bredd: 78 cm höjd: 185 cm djup: 39 cm
3 696,00 kr
4 200,00 kr
−12%
Romantica bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Romantica bokhylla
Bredd: 51 cm höjd: 185 cm djup: 42 cm
3 388,00 kr
3 850,00 kr
−12%
Rallymästare bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Rallymästare bokhylla
Bredd: 70 cm Höjd: 187 cm Djup: 35 cm
3 080,00 kr
3 500,00 kr
−12%
Yakut bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Yakut bokhylla
Bredd: 77 cm höjd: 179 cm djup: 33 cm
3 080,00 kr
3 500,00 kr
−12%
Pirat bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Pirat bokhylla
• Pirat silhuett.
Bredd: 70 cm Höjd: 182 cm Djup: 33 cm
2 772,00 kr
3 150,00 kr
−12%
Classic bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Classic bokhylla
2 772,00 kr
3 150,00 kr
−12%
Flower bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Flower bokhylla
Bredd: 49 cm höjd: 182 cm djup: 40 cm
2 464,00 kr
2 800,00 kr
−12%
Mocha bokhylla med lådor
Leverans inom 2 - 15 veckor
Mocha bokhylla med lådor
Bredd: 44 cm Höjd: 186 cm Djup: 37 cm
2 464,00 kr
2 800,00 kr
−12%
Tomi bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Tomi bokhylla
2 464,00 kr
2 800,00 kr
−12%
Selena Pink bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Selena Pink bokhylla
Bredd: 70 cm Höjd: 187 cm Djup: 33 cm
2 156,00 kr
2 450,00 kr