Bokhylla

−12%
Romantisk stor bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Romantisk stor bokhylla
Bredd: 96 cm höjd: 186 cm djup: 42 cm
5 236,00 kr
5 950,00 kr
−12%
Romantisk bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Romantisk bokhylla
Bredd: 58 cm höjd: 186 cm djup: 42 cm
4 312,00 kr
4 900,00 kr
−12%
Flora bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Flora bokhylla
Bredd: 78 cm höjd: 185 cm djup: 39 cm
3 696,00 kr
4 200,00 kr
−12%
Dark Metal bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Dark Metal bokhylla
Bredd: 53 cm Höjd: 180 cm Djup: 35 cm
3 696,00 kr
4 200,00 kr
−12%
Trio bokhylla med förvaring
Leverans inom 2 - 15 veckor
Trio bokhylla med förvaring
• Omfattad garderob och många hyllor.
Bredd: 69 cm höjd: 192 cm djup: 32 cm
3 388,00 kr
3 850,00 kr
−12%
Romantica bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Romantica bokhylla
Bredd: 51 cm höjd: 185 cm djup: 42 cm
3 388,00 kr
3 850,00 kr
−12%
Black bokhyla med dörr
Leverans inom 2 - 15 veckor
Black bokhyla med dörr
Bredd: 76 cm höjd: 140 cm djup: 29 cm
3 080,00 kr
3 500,00 kr
−12%
Duo bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Duo bokhylla
Bredd: 69 cm Höjd: 192 cm Djup: 32 cm
3 080,00 kr
3 500,00 kr
−12%
Rustic White bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Rustic White bokhylla
Bredd: 54 cm Höjd: 179 cm Djup: 38 cm
3 080,00 kr
3 500,00 kr
−12%
Yakut bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Yakut bokhylla
Bredd: 77 cm höjd: 179 cm djup: 33 cm
3 080,00 kr
3 500,00 kr
−12%
Classic bokhylla
Leverans inom 2 - 15 veckor
Classic bokhylla
2 772,00 kr
3 150,00 kr
−12%
Dark Metal bokhylla utan dörr
Leverans inom 2 - 15 veckor
Dark Metal bokhylla utan dörr
Bredd: 40 cm Höjd: 187 cm Djup: 48 cm
2 464,00 kr
2 800,00 kr