Bokhylla

−10%
Romantisk stor bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Romantisk stor bokhylla
Bredd: 96 cm höjd: 186 cm djup: 42 cm
4 972,50 kr
5 525,00 kr
−10%
Romantisk bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Romantisk bokhylla
Bredd: 58 cm höjd: 186 cm djup: 42 cm
4 095,00 kr
4 550,00 kr
−10%
Flora bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Flora bokhylla
Bredd: 78 cm höjd: 185 cm djup: 39 cm
3 510,00 kr
3 900,00 kr
−10%
Dark Metal bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Dark Metal bokhylla
Bredd: 53 cm Höjd: 180 cm Djup: 35 cm
3 510,00 kr
3 900,00 kr
−10%
Romantica bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Romantica bokhylla
Bredd: 51 cm höjd: 185 cm djup: 42 cm
3 217,50 kr
3 575,00 kr
−10%
Trio bokhylla med förvaring
Leverans inom 2 - 10 veckor
Trio bokhylla med förvaring
• Omfattad garderob och många hyllor.
Bredd: 69 cm höjd: 192 cm djup: 32 cm
3 217,50 kr
3 575,00 kr
−10%
Black bokhyla med dörr
Leverans inom 2 - 10 veckor
Black bokhyla med dörr
Bredd: 76 cm höjd: 140 cm djup: 29 cm
2 925,00 kr
3 250,00 kr
−10%
Yakut bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Yakut bokhylla
Bredd: 77 cm höjd: 179 cm djup: 33 cm
2 925,00 kr
3 250,00 kr
−10%Ny
Rustic White bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Rustic White bokhylla
Bredd: 54 cm Höjd: 179 cm Djup: 38 cm
2 925,00 kr
3 250,00 kr
−10%Ny
Duo bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Duo bokhylla
Bredd: 69 cm Höjd: 192 cm Djup: 32 cm
2 925,00 kr
3 250,00 kr
−10%Ny
Classic bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Classic bokhylla
2 632,50 kr
2 925,00 kr
−10%
Flower bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Flower bokhylla
Bredd: 49 cm höjd: 182 cm djup: 40 cm
2 340,00 kr
2 600,00 kr