Bokhylla

−15%
Romantisk stor bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Romantisk stor bokhylla
Bredd: 96 cm höjd: 186 cm djup: 42 cm
5 057,50 kr
5 950,00 kr
−15%
Romantisk bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Romantisk bokhylla
Bredd: 58 cm höjd: 186 cm djup: 42 cm
4 165,00 kr
4 900,00 kr
−15%
Dark Metal bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Dark Metal bokhylla
Bredd: 53 cm Höjd: 180 cm Djup: 35 cm
3 570,00 kr
4 200,00 kr
−15%
Flora bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Flora bokhylla
Bredd: 78 cm höjd: 185 cm djup: 39 cm
3 570,00 kr
4 200,00 kr
−15%
Classic bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Classic bokhylla
3 442,50 kr
4 050,00 kr
−15%
Trio bokhylla med förvaring
Leverans inom 2 - 10 veckor
Trio bokhylla med förvaring
• Omfattad garderob och många hyllor.
Bredd: 69 cm höjd: 192 cm djup: 32 cm
3 272,50 kr
3 850,00 kr
−15%
Romantica bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Romantica bokhylla
Bredd: 51 cm höjd: 185 cm djup: 42 cm
3 272,50 kr
3 850,00 kr
−15%
Tomi bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Tomi bokhylla
3 060,00 kr
3 600,00 kr
−15%
Duo bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Duo bokhylla
Bredd: 69 cm Höjd: 192 cm Djup: 32 cm
2 975,00 kr
3 500,00 kr
−15%
Rustic White bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Rustic White bokhylla
Bredd: 54 cm Höjd: 179 cm Djup: 38 cm
2 975,00 kr
3 500,00 kr
−15%
Yakut bokhylla
Leverans inom 2 - 10 veckor
Yakut bokhylla
Bredd: 77 cm höjd: 179 cm djup: 33 cm
2 975,00 kr
3 500,00 kr
−15%
Black bokhyla med dörr
Leverans inom 2 - 10 veckor
Black bokhyla med dörr
Bredd: 76 cm höjd: 140 cm djup: 29 cm
2 975,00 kr
3 500,00 kr